Asp.Net Texbox Minimum Value Validation

Merhaba arkadaşlar bir Asp.net projesinde texboxuma max değeri vermek, Textboxumuza MaxLength propertysine değer vermekle oldukça basittir. Ama Textboxumuzun propertysinde minimumLength propertysi yoktur. Bunun için de RegularExpressionValidator ile çözebilirz.

Mesela textboxumuz içindeki değeri en az 5 karakter sınırlaması getirmek istiyorsak ve arka tarafta da sunucuyu yormak istemiyorsak şu kodu kullanabiliriz :

<asp:RegularExpressionValidator ID=”RegularExpressionValidator2″ ValidationExpression=”.{5}.*” ControlToValidate=”TxtSifre” runat=”server” ErrorMessage=”Minimum Şifre Uzunluğu 5 karakter olmalıdır” ForeColor=”Red”></asp:RegularExpressionValidator>

İşte bu kadar kolay. Kolay gelsin..