Asp.net Cookie Encyript ve Decrypt

Bu makalemde asp.net projesi içerisindeki cookieleri nasıl encyript ve decrypt yapıcağımızı göstereceğim. Bunun için ise “MachineKey.Protect” and “MachineKey.Unrotect” methodlarını kullanacağız.

Encrypt Cookies:
//using System.Text;
//using System.Web.Security;

var cookieText = Encoding.UTF8.GetBytes("Text for Cookie");
var encryptedValue = Convert.ToBase64String(MachineKey.Protect(cookieText, "ProtectCookie"));

//--- Create cookie object and pass name of the cookie and value to be stored.
HttpCookie cookieObject = new HttpCookie("NameOfCookie", encryptedValue);

//---- Set expiry time of cookie.
cookieObject.Expires.AddDays(5);

//---- Add cookie to cookie collection.
Response.Cookies.Add(cookieObject);
Decrypt Cookies:
 
var bytes = Convert.FromBase64String(Request.Cookies["NameOfCookie"].Value);
var output = MachineKey.Unprotect(bytes, "ProtectCookie");
string result = Encoding.UTF8.GetString(output);

Asp.net Mvc Bir Sayfada Partial View Render Etme

Merhabalar. Bu yazımda mvc projemizde herhangi bir cshtml view sayfamızdan partial view çağırmayı ve bu sayfada nasıl render edildiğini anlatacağım.

Görüntülemek istediğimiz bir view sayfasında partial viewlar kullanmak isteyebiliriz. Sayfada görüntülemek istediğimiz her şeyi tek bir controller actionda yüklemek yerine küçük partial sayfalara ayırmak işimizi daha kolaylaştırır ve de daha sadeleştirip, okunurluğu artırabiliriz. Bunun için bir PartialViewResult methodu oluşturalım.

public PartialViewResult Partial()
{
    return PartialView("Partial");
}

Daha sonra bu methodumuzun üzerine gelip sağ tıklayıp Add View ekranında viewa bir isim verdikten sonra View Options kısmında Create as a partial view seçip bir view ekleyelim. Eğer methodumuzun return olan PartialView() methodu içerisinde bir Partial view ismi yazıyorsa, o viewi yükler. Eğer return olan partialview() methodunun içerisi boş ise, yani hiç bir view sayfasını yüklemek istemiyorsak yukarıdaki oluşturduğumuz ve kendi belirlediğimiz isimdeki partial view’i yükler.

Şimdi ise sırada herhangi bir view sayfasının içerisinden yukarıda oluşturduğumuz Partial isimli methodu çağırma işlemi var. Bu methodu çağırdığımızda partial view render edilmiş olacak.

@Html.Action("Partial", "Home")

Böylece Html helper yardımı ile sayfamızda partial view render etmiş olduk.