Controller Action Methodlarından Dönen Farklı Dönüş Tipleri

Controllerdan viewlara döndürdüğümüz farklı dönüş tipleri bulunmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

ViewResult (View):  Action methoddan bir webpage içeriği (view) döndürmek için kullanılır.

PartialviewResult (Partialview): Action methoddan herhangi bir view içerisinde render edilmiş partial view döndürmek için kullanılır.

RedirectResult (Redirect): Url’e bağımlı olarak diğer bir controllerın action methoduna yönlendirme işlemini sağlar.

RedirectToRouteResult (RedirectToAction, RedirectToRoute): İstediğimiz herhangi bir action methoda yönledirilmeyi sağlar.

ContentResult (Content): Bu dönüş türü text/plain gibi HTTP content’i döndürmek için kullanılır.

jsonResult (json): Json türünde bir nesne döndürür. Restful servislerde sıklıkça kullanılır. Dinamik bir yapıdır ve nested bir yapıda da kullanılabilir. İçerisinde message ve model de döndürebilir.

javascriptResult (javascript):  Browserda çalışacak javascript kodu döndürür.

FileResult (File):   Binary tipinde bir dönüş değeri döndürür.

EmptyResult: Void methodu gibi çalışır ve boş döner.