Unit Test Json Türündeki Verilen Testi

Action methoddan Json türünde veri döndürmemiz gereken durumlar olabilir. Bu durumların testleri yapılırken actiondan alınan veriler orjinal türüne dönüştürülüp olması gereken değerle, özellik bazında değerler karşılaştırılarak sonucun doğruluğu kontrol edilebilir.

Controllerda Json tipindeki Action Methodu:

public JsonResult JsonUrun()
    {
      var urun = new Urun
      {
        Id = 1,
        Ad = "Bilgisayar",
        Fiyat = 2000
      };
      return Json(urun);
    }

Unit Testteki test methodumuz:

[TestMethod]
    public void UrunJson_Test()
    {
      HomeController controller = new HomeController();

      var urun = controller.JsonUrun();
      var sonuc = urun.Data as Urun;
      var olmasiGereken = new Urun
      {
        Id = 1,
        Ad = "Bilgisayar",
        Fiyat = 2000
      };
      Assert.AreEqual(sonuc.Id, olmasiGereken.Id);
      Assert.AreEqual(sonuc.Ad, olmasiGereken.Ad);
      Assert.AreEqual(sonuc.Fiyat, olmasiGereken.Fiyat);
    }

Bu şekilde test methodu içerisinde tanımladığınız bir nesneyle, controllerdan elde ettiğiniz json tipindeki nesneyi birbiriyle eşitleyerek karşılaştırmasını yapabilirsiniz.