Unit Testte Action’ın Modelin’inin Veri Türüne Erişim

Action methodlarından dönen modelin türü, durumlara göre farklı olabilir. Biz bu action methodundan dönen modelin tipini test etmek isteyebiliriz modelimizde. Bunun için Assert.InstanceOfType test methodu ile actiondan dönen modelin türünü karşılaştırabiliriz. Örnek action methodumuz şöyle olsun:

public ActionResult Urunler()
{
   return View(new List());
}

Test Methodumuz:

[TestMethod]
public void Urunler_Liste()
{
   HomeController controller = new HomeController();
   ViewResult sonuc = controller.Urunler() as ViewResult;
   Assert.IsInstanceOfType(sonuc.Model, typeof(List));
}