View Tanımlama

Bu yazımda da View dosyaları nasıl tanımlanır ve nasıl kullanılır, bu konular üzerinde duracağım.

Yeni bir proje oluşturduğumuzda projenin dizininde Views klasörü vardır. Dizin yapısını incelersek her Controller sınıfı için Views klasörünün altında o Controller adında bir klasör daha vardır.

Ayrıca her Controller sınıfı için tanımlanan Views klasörünün altında ise, Controller sınıfı içerisindeki her metod için bir .cshtml veya .vbhtml uzantılı Razor sayfaları vardır. Bu razor sayfaları dinamik yapıdadır.

solution explorer

Controller classları ile view razor sayfaları ilişkilidir. Yeni bir proje oluşturulduğunda default olarak razorlar oluşturulmuş halde gelir. Ama yeni bir controller classı oluşturup, içinde herhangi bir method tanımladığımızda herhangi bir razor sayfası kendiliğinden oluşturulmaz. Bunun için sağ tıklayıp Add View deyip bir razor oluşturabiliriz.

AddView

 

Add View tıkladıktan sonra şöyle bir ekran karşımıza çıkacak.

AddViewOptionBu sayfa oluşturucağımız razorun optionlarının seçildiği sayfadır. View Engine olarak Razor veya Asp.net C# veya VB belirleyebiliriz. Ama MVC ile gelen Razor View Engine işlerimizi daha da basitleştirmektedir. Onun için genellikle Razor kullanılır. Hemen altında Create a strongly-typed view seçeneği vardır. Strongly-typed Views’a daha sonradan tekrar değineceğim. Onun altında da Create as partial view seçeneği vardır. Partial View’in Asp.net Web Forms’taki karşılığı User Controller’dir. Herhangi masterpage kullanmazlar. Bundan dolayı da sayfada css, js dosyaları sayfada tutulmaz. Ama Use a Layout or Masterpage seçeneğini tıklarsak herhangi bir Layout sayfası seçmemizi ister. Layout seçtikten sonra oluşan Razor sayfasının içeriği şu şekildedir

@{
ViewBag.Title = “Example”;
Layout = “~/Views/Shared/_LayoutDark.cshtml”;
}

<h2>Example</h2>

Böylece yeni bir View sayfası oluşturma işlemini tamamlamış olduk.

 

Reklamlar