Durum

Controllers

Controller, MVC mimari katmanının önemli bir parçasıdır. Kısaca GET ve POST işlemlerini yerine getirir diyebiliriz. Önce eğer herhangi bir model ile ilgili işlem yapılacaksa, ilgili modelin propertylerini set edip, model ile işleyip viewa gönderir, kullanıcıdan modelde yaptıkları değişiklikleri POST ederek tekrar controllera gönderir. Post edildiğini de ilgili controllerımızın üzerinde [HttpPost] attribute ile anlarız. Ya da model ile ilgili bir işlem yapmayacaksak veya form ile çalışmayacaksak viewa ViewBag, ViewData, TempData gibi bellekte yer ayırıp veri tutan bir propertydir. ViewBag, ViewData ve TempDatanın ne olduğunu daha sonra anlatacağım. Peki yeni bir controller oluşturmak için ne yapmamız gerekir :

Controller

Controller oluşturduktan sonra önümüze aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Eğer hiç bir model ile controllerımızı ilişkilendirmeyip boş bir controller oluşturmak istersek template kısmından Empty Controller seçip, controllerımıza da isim verip controller oluşturma ekranımızı tamamlayabiliriz.

Controller1